Rèm lá dọc có khả năng cản sáng tốt .

Rèm lá dọc có khả năng cản sáng tốt .