Rèm lá dọc có khả năng cản sáng tốt .

Rèm lá dọc có khả năng cản sáng tốt .

ga("create", "UA-58523327-17", "auto"); ga("send", "pageview");